Město Chrudim uzavřelo lávku v Široké ulici, uzavírka bude dlouhodobá

05.11.2018
Lávka přes Chrudimku na straně u Komerční banky je z preventivních důvodů uzavřena.

V nevyhovujícím stavu je především tzv. zrcadlo mezi mostem a lávkou, v němž jsou umístěny sítě. Statik po diagnostice ovšem upozornil i na místy sníženou únosnost (240kg/m2) lávky samotné. Lávka bude uzavřena do doby, kdy bude celkově rekonstruována.

Uzavřený úsek je nutno obejít po chodníku na druhé straně mostu, z obou stran k němu vedou přechody pro chodce.

Odbor investic v současné době diskutuje se statikem způsob provedení rekonstrukce. Zásadní pro zvolení způsobu opravy bude informace od správců vodovodu a plynovodu, zda umožní dočasné odstavení těchto sítí zavěšených na lávce, nebo alespoň jejich dočasný výškový posun (při zachování provozu). Už nyní je jasné, že nepůjde vyřadit z provozu optickou síť, která pro překonání Chrudimky také využívá konstrukce lávky. Po prověření těchto skutečností, vyjasnění zadání a provedení potřebných průzkumů, vč. geologického, dojde obratem k objednání projektové dokumentace. Projektová dokumentace by mohla být dokončena odhadem koncem zimy 2018/19, následovat bude stavební povolení a výběr dodavatele stavby, aby mohla být lávka co nejdříve zprovozněna. Souběžně bude město opakovaně informovat správce silnoproudých rozvodů o havarijním stavu jejich kabelovodu, který je umístěn mezi lávku a mostem.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Chrudimska